เทปโอพีพี

เทปโอพีพี

คุณสมบัติ
เป็นเนื้อฟิล์มที่มีความเหนียว รับน้ำหนักและแรงดึงได้ดี

การใช้งาน
ใช้ปิดกล่องกระดาษที่ใช้ในการขนส่ง บรรจุภัณฑ์ งานปิดผนึกต่างๆ สามารถใช้งานได้ดีในอุณหภูมิปกติ

ขนาด

1 in. x 50 y 3 in. x 50 y
1.5 in. x 50 y 1/2 in. x 72 y
2 in. x 50 y 3/4 in. x 72 y
2 in. x 45 y 1 in. x 72 y
2 in. x 100y 2 in. x 100 y
2 in x 100 y หนาพิเศษ 2 in. x 1000 y
2.5 in. x 50 y