เทปพิมพ์

เทปพิมพ์

คุณสมบัติ
เป็นเนื้อฟิล์ม 28 ไมครอน หรืออักษรข้อความต่างๆ ที่มีความเหนียวรับน้ำหนัก และแรงดึงได้ดี

การใช้งาน
ใช้ปิดกล่องกระดาษสำหรับที่ใช้ในการขนส่ง บรรจุภัณฑ์ งานปิดผนึกต่างๆ สามารถใช้งานได้ดีในอุณหภูมิปกติ

ขนาด

12 mm. x 50 y 12 mm. x 66 y
15 mm. x 50 y 15 mm. x 66 y
18 mm. x 50 y 18 mm. x 66 y
24 mm. x 50 y 24 mm. x 66 y
36 mm. x 50 y 36 mm. x 66 y
48 mm. x 50 y 48 mm. x 66 y
60 mm. x 50 y 60 mm. x 66 y
72 mm. x 50 y 72 mm. x 66 y