เทปพันสายไฟ

เทปพันสายไฟ

คุณสมบัติ

ผลิตจากเนื้อพลาสติกไซซ์ โพลิไวนิวคลอไรด์ ตามมาตรฐาน มอก.386-2531 ทนไฟได้ที่อุณหภูมิ 0-80 องศาเซลเซียส ที่มีความยืดหยุ่นเหมาะสำหรับงานพันสายไฟ

การใช้งาน

ใช้ปิดรอยต่อของสายไฟฟ้า ป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจร 

ขนาด

19 mm. x 10 m.
19 mm. x 20 m.