มาสกิ้งเทป

มาสกิ้งเทป

คุณสมบัติ

กระดาษสีเนื้อ ที่มีความยืดหยุ่น ใช้ขีดลงบนผิวเทปได้ เมื่อติดชั้นงานจะไม่มีคราบกาว

การใช้งาน

ใช้สำหรับงานปิดพ่นสี เป็นอุปกรณ์การเรียนการสอน สามารถเขียนข้อความลงบนเนื้อเทปได้

ขนาด

 1/2 in. x 19 y  3/4 in. x 10 y
 3/4 in. x 19 y  1/2 in. x 30 y
 1 in. x 19 y  3/4 in. x 30 y
 1.5 in. x 19 y  1 in. x 30 y
 2 in. x 19 y  1.5 in. x 30 y
 2.5 in. x 19 y  2 in. x 30 y
 3 in. x 19 y